e-recepta Medyk Przychodnie

Zamów receptę

Za pomocą formularza mają Państwo możliwość zamówienia e-recepty na lek stosowany stale, bez konieczności wizyty w Przychodni. UWAGA! Z formularza mogą skorzystać tylko pacjenci z aktywną deklaracją w Medyk Przychodnie.

  ** Powtarzane mogą być tylko leki, które uprzednio lekarz wpisuje pacjentowi do karty leków stosowanych stale. W trakcie teleporady ustal z lekarzem jakie leki, w jakich dawkach masz w swojej karcie. Jeśli stosujesz leki zlecone przez Specjalistę, zadbaj o to, żeby dostarczyć do Przychodni aktualne zaświadczenie o zaordynowanych lekach. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że moje dane osobowe zbierane przez Przychodnię Medyk są przetwarzane w celach wynikających z art. 188 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), a także o obowiązku ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.*

  Kto może skorzystać z zamówienia on-line?

  Receptę może zamówić pacjent, który spełnia poniższe warunki:

  1. W dniu złożenia zamówienia jest zadeklarowanym pacjentem Przychodni Medyk.
  2. W dniu złożenia zamówienia ma opłaconą składkę zdrowotną (jest ubezpieczony)

  Jak odebrać zamówioną e-receptę?

  1. Jeśli posiadasz już Internetowe Konto Pacjenta (IKP na www.pacjent.gov.pl), swój kod dostaniesz
   sms-em lub e-mailem bez konieczności dzwonienia do Przychodni.
  2. Osoby nieposiadające konta mogą zgłosić się po kod do Przychodni na następny dzień roboczy od wysłania zapotrzebowania.
  3. Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia teleporady u lekarza.
  E- recepta foto kopia

  Masz pytania? Napisz do nas!

  Jeżeli masz pytania napisz do naszego specjalisty który odpiszę na wszelkie pytania

  Napisz do nas

  Nasza Przychodnia posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną. Dzięki temu, po uprzednim wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, dla wszystkich ubezpieczonych w NFZ konsultacje z lekarzami rodzinnymi i pediatrami są bezpłatne.